XІI ст.

"Залатое слова" старажытнай Русі

 

XVI ст.

Мастацкі помнік Грунвальду

 

XVІ ст.

Размова паляка з літвінам...

Песня пра Нёман Адама Шротэра з Сілезіі

Са спадчыны Андрэя Рымшы

А.Рымшы «Дзесяцігадовая аповесць ваенных справаў...»

 

XVІI ст.

"Лямент..." на смерць Лявонція Карповіча

 

ХІХ ст.

Мікалай Мінскі

 

ХХ ст.

Матачка Божая, Матачка добрая

С. Булак-Булаховіч. Вершы Генерала

Жарсцi на Лысай гары

Ларыса Геніюш: абсалютная гераіня. Невядомыя факты

Рыгор Барадулін -- паэт пра ўсё

Апошні народны. Невядомыя факты з біяграфііРыгора Барадуліна